Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

malaamii
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viakrecia krecia

June 20 2015

malaamii
MINIONS
Reposted fromhubik hubik viakittiesmama kittiesmama

June 16 2015

malaamii
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaOnly2you Only2you

June 01 2015

malaamii
Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.
— Witkacy
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaToshi Toshi
malaamii
1850 5fe5 390
Reposted frompomsa pomsa viawrazliwa wrazliwa

May 26 2015

malaamii
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością

March 30 2015

malaamii

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

malaamii
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaonebreath onebreath

March 29 2015

malaamii
9736 d520 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianeurotic neurotic

March 05 2015

malaamii
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viaprzemysLENiA przemysLENiA
malaamii
Każde Twoje "kocham Cię" czytam dwa razy. Dla pewności.
— Odległości...

February 24 2015

malaamii

February 20 2015

malaamii
0689 1f02 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashillenya shillenya
malaamii
4367 84ef 390
jedna
Reposted frommysoul mysoul viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
malaamii
Nigdy nie należy oceniać człowieka według jego znajomych i przyjaciół. Judasz miał przecież nienagannych.
— Paul Verlaine - "Poezje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaIhezal Ihezal

January 25 2015

malaamii
8610 87e5 390
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek

September 17 2014

malaamii
6211 2b6f 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viauhuhu uhuhu

August 15 2014

malaamii
9340 5433 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaabsinthic absinthic

August 04 2014

4064 2be8 390

August 01 2014

malaamii
5304 b601 390
Reposted fromoutline outline vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl